Hagal AB
När det gäller finmekanik

Tjänster

Snabb och effektiv produktion i alla material!
Vår moderna maskinpark ger oss stor flexibilitet för produktion av svarvade, frästa eller gnistade detaljer i de allra flesta material och storlekar. Vi erbjuder dessutom konstruktionshjälp, prototypframtagning och legoproduktion.

Prototyper och nollserier
Vid prototyptillverkning eller korta provserier är vi noga med att alltid anpassa detaljen till en framtida effektiv serieproduktion. Vi undersöker också möjligheten att förenkla detaljens montering i slutprodukten.

Legoproduktion och verktygstillverkning
Ge oss noggranna tekniska underlag för din detalj så startar vi produktionen omgående. NC-maskiner kombinerat med manuell bearbetning ger dig korta ledtider och flexibla leveranstider. Verktygstillverkning

Inga materialbegränsningar
Vi bearbetar och producerar i alla normalt förekommande metaller och plastmaterial. Bland våra numeriskt styrda maskiner finns fräs- och flerop-maskiner från Haas och Mazak tillsammans med flera tråd- och sänkgnistningsmaskiner. Dessutom manuella svarvar, fräsar, rund- och planslipar samt excenterpress.

Vi står väl rustade för ditt uppdrag
Vårt mål är att skapa och behålla en långsiktig relation med våra kunder. Genom att engagera oss tidigt i utvecklingsfasen kan ni dra nytta av vår produktionstekniska erfarenhet. Tillsammans med kunden utformar vi den mest kostnads effektiva produktionen. Detta arbetssätt sänker inte bara kostnaderna, utan minimerar även ledtiden från prototyp till produktion.


Vår kompetens och erfarenhet är svårslagen !