Hagal AB
När det gäller tekniskproblemlösning

Tillsammans löser vi dina problem

Hagal Group AB är moderbolag till de tre dotterbolagen Hagal Engineering, Hagal Production & Prototypes AB och Hagal Machinery AB. De tre dotterbolagen ger Hagal Group en stor bredd på kompetens som är samlat under ett tak. Synergierna blir kortare ledvägar i utvecklingsprocessen för kunden. Det vi ser på Hagal Group är att vi både kan addera leveranskraft i era befintliga affärer samtidigt som vi ger er möjligheter till att ta er in på andra branscher och områden.

En kostnadseffektiv teknisk resurs

Hagal Engineering erbjuder konsulttjänster inom affärsområdet teknisk problemlösning. Förutom ren löpande försäljning av konsulter inom mekanik, elektronik och mjukvara till externa kunder diver även Hagal Engineering projekt för kunder ”Inhouse”.Vår kompetens och erfarenhet är svårslagen !

En komplett leverantör

Hagal Production & Prototypes erbjuder tjänster som produktutveckling och prototypframtagning. Hagal Production & Prototypes AB har resurserna och kompetenserna för att kunna hjälpa dig under hela utvecklingsprocessen från idé till prototyp, förserie och serieproduktion som ett helt projekt.

Från idé till serieproduktion !

När det gäller finmekanik

Hagal Machinery AB är en finmekanisk verkstad som klarar det mesta inom finmekanisk tillverkning som prototyper, specialverktyg, legotillverkning, komponenter till rymdindustrin, och andra detaljer med höga krav. Nischen är korta serier och snabba omställningar i alla vanliga förekommande material.


Precesion till rätt pris !