Hagal AB
När det gäller tekniskproblemlösning

Utbildning

Hagal Engineering kan erbjuda ett flertal olika utbildningstyper; allt från grundläggande utbildningar i programmering och elektronik till skräddarsydda uppdragsutbildningar som arrangeras i vårt nära samarbete med Göteborgs Universitet.
Detta innebär att er personal kan erhålla högskolepoäng när de framgångsrikt genomfört någon av våra utbildningar – en givande kombination för både arbetsgivare och anställd.

Göteborgs Universistet

Hagal Engineering har, som en del i samarbetet med Göteborgs Universitet, uppdraget att marknadsföra och förmedla kurser.
Genom vårt långsiktiga samarbete kan vi även rekrytera nyckelpersoner till projekt som ställer höga kompetens- och kunskapskrav på projektmedlemmarna. Exempel på sådana personer kan vara universitetsföreläsare, doktorander, forskare och/eller professorer.

Marknadsföring

Hagal Engineering kan även bistå med marknadsföringstjänster. Tekniska projekt kan i många fall behöva stöd i form av trycksaker, bilder eller annat presentationsmaterial. Vår kreativitet, kombinerad med rationell grafisk produktion, gör att vi kan skapa material som väcker uppmärksamhet.


Vår kompetens och erfarenhet är svårslagen !